Prosjekter

Kunst & utstillinger

Større installasjoner er endel av vårt virke. 

Mock-Ups & prototyping

Vi har lang fartstid med produksjon av fullskallamodeller og FoU-proskjekter. 

Scenografi & media

Vi har i mange år vært leverandør av scenografi til museer, institusjoner  og tv-produksjon.

interiør & innredning

Vi har også mye kompetanse innen utvikling og fremstilling av interiør og innredninger