Tjenester

Hva vi gjør

Prototyper er en leverandør av mange tjenester og er åpen for desto flere. Vi følger prosjekter fra begynnelse til ferdigstilling og har bred kompetanse innen mange fagfelt.

3D-modellering og konseptutvikling

Vi har erfaring med Autodesk Fusion 360 og Revit. Det vil si at vi kan tilby CAD-tjenester innen produkt og arkitektur og fremstilling av dette via rendringer og tekniske tegninger.

Mock-Ups og prototyping

Prototyper AS sitt første prosjekt var bygging av fullskala mock-up av Flytoget. Vi har siden da utviklet oss desto lenger med tiden og tilbyr et fremtidsrettet og teknisk tilfredsstillende verksted og maskinpark.

CNC-tjenester og håndverk

Mer info kommer...

Stort verksted med mange muligheter

Mer info kommer...

Hvorfor velge Prototyper AS?

Det er lite Prototyper ikke kan engasjere seg i. Har du en spesiell idé eller et komplekst prosjekt? det kan være verdt å sjekke oss ut for å se om vi kan være med å realisere det.

Hva får du?

Mer info kommer…